Plán udržitelné mobility

Město Jeseník se potýká s dopravními problémy jako kterékoliv jiné město. Jak skloubit narůstající počet aut s nedostatkem parkovacích míst? Jak se projeví nová výstavba? Jak vytvořit město přívětivější k pěším a cyklistům? Či jak být stále městem čistým a zdravým? Na tyto otázky odpovídá Plán udržitelné městské mobility, na jehož tvorbě začalo město pracovat.

Pojďme společně tvořit
budoucnost jesenické dopravy!

 

Plán udržitelné městské mobility (PUMM) je významný strategický dokument, jehož ambicí je překročit rámec tradičního dopravního plánování, které se v posledních desetiletích zaměřovalo převážně na motorovou dopravu. Cílem PUMM je zabývat se dopravou ve městě komplexně a zabývat se i tzv. udržitelnými módy dopravy – chůzí, cyklistikou a veřejnou dopravou. V případě Jeseníku s důrazem na ekologičnost jednotlivých typů dopravy. Automobilová doprava dlouhá léta utváří vzhled našich měst, ale kromě nerovných dopadů na zdraví a kvalitu života není vždy snadno a stejně dostupná všem skupinám obyvatel (např. dětem a mladistvým, ženám, nízkopříjmovým skupinám, seniorům, zdravotně znevýhodněným). Kvalitně zpracovaný PUMM a jeho naplňování je tak přínosem pro celou společnost i životní prostředí.

Nedílnou součástí celého procesu je aktivní zapojování veřejnosti. Bez názorů a podnětů vás, obyvatel Jeseníku, by dobrý plán, ušitý na míru našeho města, nemohl vzniknout. Díky Vašim každodenním cestám po městě jste významnými nositeli místních znalostí o dopravě i o veřejném prostoru. V průběhu tvorby PUMM, která bude trvat do konce příštího roku, budete mít možnost podílet se na jeho tvorbě hned několikrát. Poprvé se můžete zapojit již nyní, a to prostřednictvím dotazníku, který je zaměřen na Dopravní chování v Jeseníku.  

DOTAZNÍK

 

 

Další fází projektu Plán udržitelné městské mobility je získání podnětů a připomínek do Pocitové mapy, které se týkají automobilové, pěší, hromadné a cyklistické dopravy. Rádi bychom znali Váš názor na bezpečnost v dopravě, na místa, kde Vám chybí dopravní infrastruktura (chodníky, cyklostezky, parkoviště apod.) nebo na místa, kde chcete trávit Váš volný čas a která by si zasloužila úpravu. 

Cítíte se jako pěší, cyklista nebo řidič nebezpečně? Chybí Vám pěší a cyklistická propojení nebo parkovací stání? Vyznačte prosím Vaše připomínky a náměty do Pocitové mapy. Předem všem děkujeme za Váš čas a ochotu se podílet na zlepšení dopravy a podmínek pro život.

 

POCITOVÁ MAPA

 

 

Kontaktní osoba:
Klára Schopfová
oddělení strategického rozvoje a cestovního ruchu
[email protected]

Menu