Strategický plán rozvoje města Jeseník

Aktuální strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města je jednou z cílených cest, jak zvýšit kvalitu života občanů na území města Jeseník, minimalizovat významné slabé stránky území, a naopak podpořit jeho potenciál. Aby tohoto cíle bylo dosaženo efektivně a účelně, je třeba při procesu rozvoje postupovat systematicky.

 

Akční plán rozvoje města

Akční plán rozvoje města je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje města. Aktuálně platný akční plán řeší aktivity na rok 2024. Aktivity akčního plánu si můžete projít zde: 

Kvalita života ve městě

Strategická oblast je zaměřena především na rozvoj veřejných služeb, které zajišťují kvalitu života občanů. Zahrnuje v sobě oblast kvality bydlení, možnosti volnočasových aktivit, dostupnost a úroveň veřejných služeb (zdravotní, sociální péče, školství atd.), dostupnost občanské vybavenosti (obchody, kulturní a sportovní infrastruktura) a nezbytně bezpečnost ve městě. 

Multifunkční hřiště s ledovou plochou

Multifunkční hřiště s ledovou plochou

Dokončený
Otevřít Multifunkční hřiště s ledovou plochou
Stavební úpravy vodní nádrže ul. Denisova

Stavební úpravy vodní nádrže ul. Denisova

Dokončený
Otevřít Stavební úpravy vodní nádrže ul. Denisova
Sídliště Pod Chlumem

Sídliště Pod Chlumem

Plánovaný
Otevřít Sídliště Pod Chlumem
Sídliště 9. května

Sídliště 9. května

Dokončený
Otevřít Sídliště 9. května
Lavičky do Letního divadla

Lavičky do Letního divadla

Archivovaný
Otevřít Lavičky do Letního divadla
Fontána a lavičky - okrášlení a oživení parku na náměstí Svobody

Fontána a lavičky - okrášlení a oživení parku na náměstí Svobody

Dokončený
Otevřít Fontána a lavičky - okrášlení a oživení parku na náměstí Svobody
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II

Dokončený
Otevřít Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Jeseník II
Centrum společných aktivit

Centrum společných aktivit

Dokončený
Otevřít Centrum společných aktivit
Zkvalitnění zázemí poskytovaných sociálních služeb v azylovém domě v Jeseníku

Zkvalitnění zázemí poskytovaných sociálních služeb v azylovém domě v Jeseníku

Archivovaný
Otevřít Zkvalitnění zázemí poskytovaných sociálních služeb v azylovém domě v Jeseníku
Dětské dopravní hřiště Jeseník

Dětské dopravní hřiště Jeseník

Dokončený
Otevřít Dětské dopravní hřiště Jeseník
Sociální bydlení, ul. Tylova 652, Jeseník

Sociální bydlení, ul. Tylova 652, Jeseník

Dokončený
Otevřít Sociální bydlení, ul. Tylova 652, Jeseník
Sportovní areál Dukelská

Sportovní areál Dukelská

Plánovaný
Otevřít Sportovní areál Dukelská

Ekonomika města a cestovní ruch

Město bude podporovat rozvoj podnikání ve městě a s tím související vznik nových pracovních míst prostřednictvím podpory podnikatelů, rozvoje podnikatelské infrastruktury a investic realizovaných městem. Významným potenciálem pro město je vzhledem k přírodním a kulturním podmínkám a poloze města rozvoj cestovního ruchu.

Životní prostředí, doprava, urbanismus

Účelem vymezené osy podporující přitažlivost místa bude zajištění trvale udržitelného rozvoje města i jeho částí tak, aby nebyly neúměrně zatíženy budoucí generace. K atraktivitě prostředí přispívá uchování autenticity města, jeho kulturního dědictví, tradic a přírodních hodnot území.

Chodník na ul. Dukelská směrem k Pradědu

Chodník na ul. Dukelská směrem k Pradědu

Dokončený
Otevřít Chodník na ul. Dukelská směrem k Pradědu
Chodníky a komunikace na sídlišti Lipovská

Chodníky a komunikace na sídlišti Lipovská

Dokončený
Otevřít Chodníky a komunikace na sídlišti Lipovská
Dopravní situace U Pradědu

Dopravní situace U Pradědu

Plánovaný
Otevřít Dopravní situace U Pradědu
Chodník ul. Bezručova - chodník a komunikace ul. Seifertova

Chodník ul. Bezručova - chodník a komunikace ul. Seifertova

Dokončený
Otevřít Chodník ul. Bezručova - chodník a komunikace ul. Seifertova
Oprava místní komunikace ul. Tyršova, město Jeseník

Oprava místní komunikace ul. Tyršova, město Jeseník

Dokončený
Otevřít Oprava místní komunikace ul. Tyršova, město Jeseník
Místní komunikace a chodník ul. Dukelská, Jeseník

Místní komunikace a chodník ul. Dukelská, Jeseník

Dokončený
Otevřít Místní komunikace a chodník ul. Dukelská, Jeseník
Rejvízský most a most na ul. Slunnou

Rejvízský most a most na ul. Slunnou

Archivovaný
Otevřít Rejvízský most a most na ul. Slunnou
Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník

Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník

Archivovaný
Otevřít Výstavba chodníku v ulici Rejvízská, Jeseník
Lávka přes řeku Bělou

Lávka přes řeku Bělou

Archivovaný
Otevřít Lávka přes řeku Bělou
Parkoviště pod budovou K. Čapka č.p. 1147

Parkoviště pod budovou K. Čapka č.p. 1147

Dokončený
Otevřít Parkoviště pod budovou K. Čapka č.p. 1147

Veřejná správa

Fungující kvalitní spolupráce mezi veřejnou správou, veřejností, podnikatelskými subjekty a dalšími aktéry je podmínkou pro dosahování konsensu ohledně směru rozvoje města včetně plánovaných projektů ve městě. Samotné město musí v řadě činností, které připravuje či realizuje, spolupracovat s partnery, okolními obcemi i s Olomouckým krajem. Kvalita a rozsah spolupráce je důležitá pro úspěch projektů města.

Požární zbrojnice

Požární zbrojnice

Dokončený
Otevřít Požární zbrojnice
Úprava dispozic a rekonstrukce budovy Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku (IPOS) - I. etapa

Úprava dispozic a rekonstrukce budovy Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku (IPOS) - I. etapa

V realizaci
Otevřít Úprava dispozic a rekonstrukce budovy Karla Čapka 1147/10 v Jeseníku (IPOS) - I. etapa
Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie

Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie

Dokončený
Otevřít Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie
Správná praxe - Prevence nehodovosti vozidel s právem přednostní jízdy v regionu Jeseník - Nysa

Správná praxe - Prevence nehodovosti vozidel s právem přednostní jízdy v regionu Jeseník - Nysa

Dokončený
Otevřít Správná praxe - Prevence nehodovosti vozidel s právem přednostní jízdy v regionu Jeseník - Nysa
Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník – Nysa

Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník – Nysa

Archivovaný
Otevřít Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník – Nysa
Menu